PCB Sanering & Klorparaffiner

Jag vill ha en offert Kontakta oss

sanering av PCB och klorparaffiner

Allt fler undersöker om det förekommer klorparaffiner i fastigheten. Dessa ämnen finns bland annat i byggmaterial och är giftiga. Vi på Best sanering & Bygg i Mälardalen i Stockholm är specialiserade inom sanering av klorparaffiner och erbjuder en miljöinventering för att säkra fastigheten från dessa ämnen. De flesta som anlitar oss är miljöavdelningar på kommuner men också större fastighetsägare. Hör av dig till oss så återkommer vi till dig med förslag på datum.

Var finns klorparaffiner och hur farliga är dem?

Klorparaffiner är skadliga ämnen för både människa och miljö och finns framför allt i byggprodukter. Ofta förekommer det i mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, men också i fogmassor och golvmattor av PVC. PVC är en form av plast som tillverkas från vinylklorid, vilket är ett farligt och cancerframkallande ämne.

Miljöinventering och provtagning för att säkerställa förekomst av klorparaffiner

Det bästa sättet att ta reda på om klorparaffiner förekommer i fastigheten är att anlita oss för en miljöinventering. Vi gör då en provtagning för att undersöka halterna i fastigheten.

Visar resultaten för höga värden behöver våra utbildade sanerare sanera fastigheten från klorparaffiner. På Svensk Kvalitetssanering har vi stor erfarenhet av saneringsarbete och har därför den personliga skyddsutrustningen som behövs, men också skydd för omgivningen samt den yttre miljön, på samma sätt som vid PCB-sanering.

Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP)

Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är den hälsofarligaste varianten av klorparaffiner och kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa och på miljö.

Mellankedjiga kolparaffiner (MCCP)

Mellankedjiga kolparaffiner är mindre farliga än de kortkedjiga kolparaffinerna. Användningen av bägge typerna minskade kraftigt under 90-talet. I Sverige slutade kloparaffiner användas i PVC-mattor år 1996.

Klorparaffiner har, precis som PCB, använts i fogmassor. Därför brukar det återfinnas just där, men också i förseglingsmassor i isolerrutor.

Anlita oss för provtagning, sanering och återuppbyggnad.

Vi arbetar med hög kvalitet och noggrannhet i samtliga uppdrag.

 

Tillbaka till alla våra tjänster

Utnyttja ROT-Avdraget

Som privatperson kan du få göra avdrag på skatten när du anlitar någon för PCB snaering i Stockholm. ROT-avdraget är till att använda för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och är ett förmånligt skatteavdrag för både dig och den du anlitar. Med ROT-avdraget kan du få en skattesubvention när du anlitar hantverkare gällande arbetstidskostnad.

Läs mer hos Skatteverket