Asbestsanering Stockholm

✓ Vi utför asbestsanering samt noggranna provtagningar och miljöinventeringar i Stockholm och hela Mälardalen

✓ Komplett saneringsföretag som vill vara bäst i landet 

Jag vill ha en offert Kontakta oss

Vi asbestsanerar för en frisk inomhusmiljö

Vårt mål är att vara Stockholms bästa saneringsföretag. Vi arbetar för en bättre miljö genom att avlägsna miljöstörande ämnen i byggnader och mark. Med respekt för miljön och ett omfattande säkerhetstänk arbetar vi för att våra kunder ska bli nöjda och få en bättre fastighetsmiljö. I enlighet med gällande lagkrav transporterar och deponerar vi asbest, PCB, klorparaffiner och andra giftiga ämnen på ett säkert sätt.

Om oss

Vi på Best sanering & Bygg i Mälardalen strävar efter att vara bäst på sanering i Stockholm. Vi erbjuder högsta kvalitet inom saneringsarbete enligt gällande lagar. Förutom kvaliteten på arbetet vi utför, lägger vi minst lika stor vikt vid transparens och kommunikation.

Våra tjänster

Vi har mångårig erfarenhet av asbestsanering i Stockholm. Vårt mål är att du som fastighetsägare ska veta att all sanerad asbest är omhändertagen på ett säkert sätt.

kontakt

Alla byggnader byggda före år 1982 kan innehålla asbest. En kvalitativ provtagning i samarbete med laboratorium ger dig som fastighetsägare kontroll över miljösituationen.

Kontakta oss

Asbestsanering i Stockholm för en bättre hälsa och miljö

Välkommen till oss när du söker efter specialister på asbestsanering i Stockholm. På Best sanering & Bygg i Mälardalen arbetar vi för en bättre miljö, på både kort och lång sikt.

Vi sanerar, transporterar och deponerar miljöfarliga ämnen i fastigheter och mark. Tack vare vår långa erfarenhet av asbestsanering i Stockholm har vi rätt certifikat, kompetens och säkerhetstänk för att utföra uppdraget.

Misstänker du att din fastighet kan ha asbest? Lämna det inte till ödet

Eftersom asbest totalförbjöds först år 1982 betyder det att många fastigheter och hus byggda före 1982 kan ha asbest. Om du har en äldre fastighet som ska byggas ut, rivas eller renoveras är det viktigt att du först tar reda på om det kan finnas asbest i byggnaden.

Asbest sprids lätt och utgör en risk för alla i dess närhet. Därför bör inte vem som helst riva i material innehållande asbest. Anlita istället oss för din asbestsanering Stockholm.

Vi erbjuder noggrann provtagning och miljöinventering

Det finns flera tecken på asbest. Vid minsta misstanke om asbest är det viktigt att du hör av dig till oss, liksom före en renovering. Har du exempelvis svartlim i golvmatta, rörböjar, kakel och klinker med asbesthaltig fix och fog, eternitskivor på fasad eller eternittak? Då bör du ta kontakt med oss för att utföra provtagningar och göra en kvalificerad miljöinventering. Provtagningarna vi utför skickas för analys hos ackrediterade laboratorium, som sedan noggrant analyserar provsvaren. Efter vår provtagning ger vi dig kvalificerade råd om vilka åtgärder du bör vidta.

  • Asbestsanering
  • Provtagning av asbest
  • Klorparaffiner

Miljöbalken från 1999-01-01 specificerar att alla fastighetsägare måste ta reda på hur miljön i den egna fastigheten är. Därför utför vi provtagningar och miljöinventeringar åt dig, så att du kan uppfylla de skyldigheter lagen lägger på dig. Med vår provtagning och miljöinventering tar vi reda på vad som finns i dina väggar och tak. Med vår långa erfarenhet och expertis, som både sanerare och byggare, drar vi rätt slutsatser och ger dig en handlingsplan.

 

Högkvalitativ asbestsanering i Stockholm

Om vår provtagning visar att du har asbest i din fastighet utför vi en asbestsanering i Stockholm. Vi har ett högt säkerhets- och miljötänk och utför saneringsarbeten enligt alla gällande krav och rekommendationer. Våra medarbetare har den kompetens och utrustning som krävs för att ta hand om alla typer av asbest, oavsett var den befinner sig.

Efter utförd asbestsanering transporterar och deponerar vi avfallet på korrekt sätt. Vi kan också återställa eller bygga om i fastigheten efter önskemål. För oss är det av största vikt att du som fastighetsägare känner dig trygg i vår entreprenad och med att all sanerad asbest är omhändertagen på rätt sätt.

 

Anlita ett saneringsföretag med rätt kompetens

När du anlitar oss kan du vara säker på att vi utför asbestsanering i Stockholm enligt alla lagkrav och med högsta kvalitet. Vi vet att en felaktigt utförd asbestsanering innebär stora risker för människorna som ska vistas i området efteråt. Därför utför vi asbestsaneringen med stor kunnighet och respekt.

 

Tillstånd från Arbetsmiljöverket för att hantera asbest

Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att bedriva asbestsanering i Stockholm samt är försäkrade. När du anlitar oss för asbestsanering Stockholm ordnar vi med all dokumentation till tillsynsmyndigheter. Du kan som privatperson använda ROT-avdrag när du anlitar oss för provtagning och asbestsanering i Stockholm. Vi har mångårig erfarenhet av asbestsaneringar i Stockholm och är medlem i flera branschorganisationer. Ta kontakt med oss för att få en kostnadsfri offert!

 

Vi är ditt saneringsföretag i Stockholm – anlita oss för en trygg asbestsanering!

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss idag

Klorparaffiner - Asbestsanering - Provtagning