Radontätning - Skapa en säker inomhusmiljö

När radonhalten i en fastighet överstiger referensnivån, är det viktigt att vidta snabba och effektiva åtgärder. Radon är en luktfri, smaklös och osynlig radioaktiv gas som bildas naturligt när uran i marken bryts ner. Denna gas kan tränga in i byggnader genom sprickor i grunden, otäta genomföringar och otillräcklig ventilation. När radon samlas i höga koncentrationer inomhus, ökar det risken för alllvarliga hälsoproblem betydligt. Därför är det viktigt att åtgärda förhöjda radonhalter i bostäder och byggnader. Genom radontätning minskar man dessutom risken för mer akuta och kostsamma insatser i framtiden.

En kombination av olika tekniker och metoder

Vi utför både radontätningar och radonmätningar med branschens främsta mätinstrument. Syftet med mätningen är att ta reda på radonhalten i din bostad eller fastighet. Då radonhalten överskrider referensnivå behöver åtgärder vidtas för att få ner halten till en lägre nivå. Vi har lång erfarenhet av radontätningar och har utfört stora tätningsuppdrag som sträcker sig över flera år. Vi är specialiserade på radon och kan ge vägledning i alla frågor som dyker upp kring hur du ska åtgärda eventuella problem. 

Våra radontätningar är ackrediterade enligt gällande standarder, vilket garanterar högsta kvalitet och tillförlitlighet. Vi är måna om att du ska känna dig nöjd och trygg genom hela processen. När du väljer oss som din partner kan du vara säker på att du får en pålitlig och professionell radontätning.

Misstänker du att din bostad eller fastighet har förhöjda radonhalter?

Det kan vara oroande att upptäcka höga halter av radon i sitt hem, fastighet eller arbetsplats. Vi har lång erfarenhet av radontätningar och arbetar dedikerat med att du ska känna dig säker genom hela processen. Vi arbetar med ett proaktivt förhållningssätt för att förebygga radonproblematik genom att hitta hållbara och långsiktiga lösningar för din bostad eller fastighet. Radontäta byggnader är därmed en investering för framtiden då risken för akuta kostsamma insatser minskar med ett säkert utfört tätningsarbete. Vi sätter alltid våra kunder i fokus och arbetar för att ge dig en optimal lösning för ditt specifika fall och fastighetens förutsättningar. Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss - vi finns med dig hela vägen från planeringsstadie till utfärdat arbete.

Pålitlig saneringsfirma med gedigen erfarenhet

Att anlita en erfaren saneringsfirma  för radontätning är en värdefull investering för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Vi är redo att hjälpa dig att få en hälsosam och säker inomhusmiljö, vänligen kontakta oss redan idag för mer information!

Utnyttja ROT-Avdraget vid radontätning

Som privatperson kan du få göra avdrag på skatten när du anlitar någon för asbestsanering i Stockholm. ROT-avdraget är kort för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och är ett förmånligt skatteavdrag för både dig och den du anlitar. Med ROT-avdraget kan du få en skattesubvention när du anlitar hantverkare gällande arbetstidskostnad.

Läs mer hos Skatteverket