Asbestsanering - effektiv och hållbar sanering

Jag vill ha en offert Kontakta oss

Asbestsanering

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. Vi har mångårig erfarenhet av asbestsanering i Stockholm. Vårt mål är att du som fastighetsägare ska veta att all sanerad asbest är omhändertagen på ett säkert sätt.

Vi erbjuder även återställning av exempelvis tak eller golv efter utförd sanering.

Högkvalitativt och säkert saneringsarbete

Det finns stora risker med felaktigt utförda asbestsaneringar, särskilt för människorna som ska vistas i det sanerade området efteråt. Därför utför vi asbestsaneringar i Stockholm med största respekt och kunnighet. Med vår långa erfarenhet och kompetens utför vi högkvalitativa asbestsaneringar i Stockholm.

Vad är egentligen asbest?

Asbest är en term som används för att beskriva en grupp naturligt förekommande mineraler som tidigare användes flitigt i byggmaterial på grund av dess hållbarhet, värmebeständighet och isolerande egenskaper. Trots dess användbarhet, har asbest visat sig vara extremt skadligt för människors hälsa. När asbestmaterial skadas eller åldras, frigörs små fibrer i luften som kan inandas. Dessa fibrer kan orsaka allvarliga lungsjukdomar.

Hur går asbestsanering till?

Före en asbestsanering utför vi en grundlig miljöinventering med provtagningar. När vi sedan påbörjar en asbestsanering i Stockholm säkrar vi först upp området så att asbestfibrerna inte riskerar att sprida sig till närliggande byggnader.

Vi bygger särskilda säkerhets- och luftslussar som vår personal måste passera. En sådan sluss fungerar som en filtrering eftersom undertrycket garanterar att inga asbestfibrer sprids. Våra medarbetare bär alltid korrekt skyddskläder för uppdraget. När asbestsaneringen är färdig transporterar vi bort avfallet för deponering. Efter utförd asbestsanering i Stockholm kan vi även återställa eller bygga om efter önskemål.

Känn dig trygg med oss

Du kan känna dig trygg med att vi har kompetensen, certifikaten och arbetar i enlighet med rådande lagar och regler när vi utför asbestsanering i Stockholm.

Självklart är vi försäkrade samt har  tillstånd från Arbetsmiljöverket att bedriva asbestsanering. Våra medarbetare har all utbildning samt korrekt utrustning för de saneringar vi utför. När du anlitar oss för asbestsanering i Stockholm sköter vi all dokumentation med tillsynsmyndigheter. För oss är det viktigt att vara transparenta samt hålla tidplan och budget.

Anlita oss för provtagning, sanering och återuppbyggnad.

Vi arbetar med hög kvalitet och noggrannhet.

 

Tillbaka till alla våra tjänster

Utnyttja ROT-Avdraget för asbestsanering

Som privatperson kan du få göra avdrag på skatten när du anlitar någon för asbestsanering i Stockholm. ROT-avdraget är kort för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och är ett förmånligt skatteavdrag för både dig och den du anlitar. Med ROT-avdraget kan du få en skattesubvention när du anlitar hantverkare gällande arbetstidskostnad.

Läs mer hos Skatteverket