Vad är socialsanering?

Socialsanering är en viktig del i att säkerställa ett hälsosamt inomhusmiljö. Det handlar om att ta bort farliga ämnen som kan påverka människors hälsa och välbefinnande. Vi på Best Sanering & Bygg i Mälardalen är en erfaren saneringsfirma som specialiserat sig på socialsanering. Vi har en hög kompetens när det gäller att identifiera förorenade områden och ta bort farliga ämnen på ett säkert och effektivt sätt. 

När kan en socialsanering behövas?

Socialsanering kan behövas efter en sanering av en byggnad eller lokal där miljöfarliga ämnen som asbest, mögel eller PCB har funnits. Dessa ämnen kan påverka inomhusmiljön och människors hälsa negativt. Det kan också behövas efter en skada orsakad av vatten eller brand, där förorenade ytor och ventilationsystem kan behöva rengöras och desinficeras.

Personer som lider av allergier eller andra hälsoproblem kan också dra nytta av socialsanering, då det kan hjälpa till att minska förekomsten av allergener och andra irriterande ämnen i inomhusmiljön. Om du är osäker på om socialsanering är nödvändigt i ditt hem eller arbetsplats, kan du kontakta oss för en konsultation och provtagning av inomhusmiljön.

Anlita en pålitlig och erfaren saneringsfirma i Stockholm

Att anlita en erfaren saneringsfirma i Stockholm för socialsanering är en viktig investering för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

En professionell socialsanering omfattar bland annat rengöring och desinficering av ytor och ventilationssystem, byte av filtreringssystem och provtagning av luft- och ytkvalitet för att säkerställa att alla miljöfarliga ämnen har avlägsnats.

Vi är redo att hjälpa dig att få en hälsosam och trygg inomhusmiljö, så kontakta oss idag för mer information.

Anlita oss för provtagning, sanering och återuppbyggnad.

Vi arbetar med hög kvalitet och noggrannhet.

 

Tillbaka till alla våra tjänster

Utnyttja ROT-Avdraget

Som privatperson kan du få göra avdrag på skatten när du anlitar någon för asbestsanering i Stockholm. ROT-avdraget är kort för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och är ett förmånligt skatteavdrag för både dig och den du anlitar. Med ROT-avdraget kan du få en skattesubvention när du anlitar hantverkare gällande arbetstidskostnad.

Läs mer hos Skatteverket